હવે રોબોટ રિપોટર્સ હજ્જારો ન્યુઝ સ્ટોરી લખશે

8

નવી ટેકનોલોજીના કારણે અનેક ક્ષેત્રમાં લોકોનું સ્થાન યંત્રોએ લઇ લીધું છે. હવે આમાં એક વધુ ક્ષેત્રનો વધારો થયો છે. હવે ન્યુઝ પેપર અને મીડિયાના ક્ષેત્રમાં પણ રોબોટનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. ગૂગલ દ્વારા એક બહુ મોટો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યો છે. આ પ્રોજેક્ટ અનુસાર કોમ્પ્યુટર્સ લોકલ મીડિયા માટે દર મહીને ૩૦ હજાર જેટલી ન્યુઝ સ્ટોરીઝ લખશે.
જાણીતી ટેકનોલોજી કંપની ગૂગલ દ્વારા બ્રિટનની નેશનલ ન્યુઝ એજન્સી પ્રેસ એસોશીયનમાં ૬.૪૨ કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરવામાં આવેલ છે. આ રોકાણ રોબોટ રીપોટર્સ માટે કરવામાં આવેલ છે.
આ નવા સાહસમાં આર્ટીફીશીયલ ઈન્ટેલીજન્સ આધારિત ન્યુઝ સર્વિસ પર કામ કરવામાં આવશે.દર મહીને આ પબ્લીકેશન માટે હજ્જારો ન્યુઝ આઈટમ્સ તૈયાર કરશે.
પ્રેસ એસોશિએશનના એડિટર ઇન ચીફ પીટર ફ્લીંકટોફના જણાવ્યા મુજબ, આ પ્રોગ્રામના કારણે નાણા મોટા બ્લોગર્સ અને મોટી સમાચાર સંસ્થાઓને ઘણો ફાયદો થશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *