સુગંધા મિશ્રાના સ્થાને જય ભાનુશાળી આવ્યો

& tv

એન્ડ ટીવીના ‘ધ વોઈસ હોસ્ટ કરતી સુગંધા મિશ્રા શોની ગ્રાન્ડ ફિનાલેમાં નહીં જોવા મળે. સુગંધાએ ઓસ્ટ્રેલિયામાં એક લાઈવ શો માટે કરાર કરી લીધા હતા અને તેથી ફિનાલે છોડવા સિવાય તેની પાસે બીજો કોઈ વિકલ્પ ન હોતો. સુગંધા ધ વોઈસના મુખ્ય ભાગમાં જ દેખાવાની નથી ત્યારે જય ભાનુશાલી આ શોમાં પાછો આવી રહૃાો છે. છેલ્લા દિવસો વિશે સુગંધા મિશ્રા કહે છે, હું ધ વોઈસની ગ્રાન્ડ ફિનાલે દરમિયાન ઓસ્ટ્રેલિયામાં હોઈશ. મારો તે કાર્યક્રમ બહુ અગાઉથી નક્કી થઈ ગયો હતો. વાસ્તવમાં ધ વોઈસની ફિનાલે ૫ માર્ચે યોજાવાની હતી, પરંતુ બદનસીબે તે તારીખ ૧ર માર્ચ પર આગળ ધકેલાઈ છે. આથી હું તેમાં નહીં રહું. મને શોની ખોટ જરૂર સાલશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *