સાસુ સાથે બોલાચાલી થતાં વહુએ ફાંસો ખાધો

શહેરના વાસણા વિસ્તારમાં રહેતી મહિલાએ સાસુ સામે બોલાચાલી થતાં ફાંસો ખાઈ લીધો હતો.
જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર શહેરના વાસણા વિસ્તારના ગુપ્તાનગર ખાતેના સહજ સોલીટેક ફલેટમાં રહેતી જયનાબહેન વિશાલકુમાર શાહ નામની ૩૦ વર્ષનીમહિલા સાસુ સાથે રસોઈ બનાવવા બાબતે બોલાચાલી થઈ હતી.
તેથી જયનાબહેનને મનમાં લાગી આવતા સવારના ૧૦-૨૦ વાગ્યા પહેલાતેઓના ઘેર પંખાના હુકમાં દુપટ્ટો બાંધી ફાંસો ખાઈ લીધો હતો. ઓ અંગે વેજલપુર પોલીસે અકસ્માત મોત નોંધી તપાસ હાથ ધરી હતી તેમજ તપાસ એસીપી ‘એમ’ ડિવીજનને સોંપાઈ હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *