સાત પાનાના પત્રમાં ગંભીર પ્રકારના આક્ષેપો ચીફ જસ્ટિસ દિપક મિશ્રાની કાર્યશૈલી પર પ્રશ્ર્ન ઉઠાવાયા

Justice-Mishra

સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ અને ચાર જજ હવે આમને સામને આવી ગયા છે. સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ દિપક મિશ્રાની કાર્યશૈલી ઉપર પ્રશ્ર્નો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. સાત પાનાનો પત્ર લખીને કેટલાક મામલાઓની ફાળવણીને લઇને પ્રશ્ર્નો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. આ મામલો આગામી દિવસોમાં પણ ભારે હોબાળો મચાવે તેવી શક્યતા છે. પત્રમાં એવો આક્ષેપ પણ કરાયો છે કે, ચીફ જસ્ટિસ તરફથી કેટલાક મામલાઓને પસંદગીની બેંચોને જ સોંપવામાં આવ્યા હતા. સાથે સાથે ખાસ જજને કામગીરી સોંપવામાં આવી રહી હતી. આના કારણે આ જજ ખુલ્લીરીતે મેદાનમાં આવી ગયા છે. પ્રથમ વખત મિડિયાની સામે આવીને ચીફ જસ્ટિસ સામે ગંભીર પ્રકારના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *