લિંબોઈમાં મૃત્યુ સહાયનો ચેક અર્પણ કરાયો

વડગામના લિંબોઈ ગામે ગોસ્વામી સમાજના અગ્રણી મફાભારથીનું નિધન થતાં દશનામ ગોસ્વામી સમાજ વિકાસ ટ્રસ્ટ દ્વારા તેમના વારસદાર દેવાભારથી મફાભારથી ગોસ્વામીને રૂા.૩૬૯૬૦/- આર્થિક સહાયનો ચેક અર્પણ કરાયો હતો. ગત સોમવારે દશનામ ગોસ્વામી સમાજ વિકાસ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ રતુભારથી એમ. ગોસ્વામી (વણસોલ મઠ) વગેરે અગ્રણીઓના હસ્તે મૃતકના વારસદારોને આર્થિક સહાયનો ચેક અર્પણ કરાયો હતો.દશનામ ગોસ્વામી સમાજ વિકાસ ટ્રસ્ટ દ્વારા આજદિન સુધી કુલ આઠ લાભાર્થીઓને મૃત્યુ સહાયના ચેકો અર્પણ કર્યા હોવાનું પ્રમુખ રતુભારથી ગોસ્વામીએ જણાવ્યું હતું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *