રાજકોટમાં ભૂકંપ

છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ગુજરાત પર ‘ઓખી’ વાવાઝોડાનો ખતરો મંડારાયેલો હતો. આ ખતરો આજે ટળ્યો છે ત્યારે રાજકોટમાં ભૂકંપનો આંચકો આવ્યો હતો. જેની તીવ્રતા ૩.૧ની હતી.તેમજ આ આંચકાથી મોટાભાગના લોકો અજાણ હતાં. જ્યારે કેટલાક લોકોએ આંચકો અનુભવતા ગભરાટ ફેલાયો હતો. રાજકોટમાં ૧૧.૧૦ વાગે આવેલા ૩.૧ તીવ્રતાના ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ રાજકોટથી ૨૭ કિલોમીટર દૂર પૂર્વ દક્ષિણ પૂર્વ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. જો કે, આંચકાની વધુ અસર જોવા મળી નથી. આંચકાની તીવ્રતા હળવી હોવાથી લોકોેને પણ આ અંગે ખબર નથી. આ ઉપરાંત કચ્છમાં પણ ઘણાં સમય બાદ આજે સવારે ૧૧.૧૫ વાગે રાપરમાં ૧.૮ની તીવ્રતાના ભૂકંપનો હળવો આંચકો અનુભવાયો હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *