મોદી મે માસમાં ગુજરાત આવશે

l1

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મે માસમાં તા.૨૨ થી ૨૬ મે દરમ્યાન એક દિવસ ગુજરાત આવશે. ગાંધીનગરમાં મહાત્મા ગાંધી મંદિર ખાતે એશીયન ડેવલપમેન્ટ બેન્કનો એક સેમીનાર યોજાનાર છે તેમાં મોદી હાજરી આપશે. આખરી કાર્યક્રમ તૈયાર થઈ રહ્યો છે. વડાપ્રધાન બન્યા બાદની મોદીની આ ૧૧ મી ગુજરાત મુલાકાત છે તેઓ હાલમાં જ નર્મદા નદી પરનાં પુલનું લોર્કાપણ કરવા તથા ગાંધીનગરમાં મહિલા સરપંચ સંમેલનને સંબોધવા આવ્યા હતા અને તેઓએ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન પણ કર્યા હતા. મોદીનો આ મે માસનો કાર્યક્રમ હતો. ટોચના સુત્રોના જણાવ્યા મુજબ તેઓ એપ્રિલમાં પણ કચ્છની મુલાકાત લઈ શકે છે અને કંડલાની મુલાકાત લેશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *