મોડાસાની કોલેજ ખાતે વિચાર ગોષ્ઠિનો કાર્યક્રમ યોજાયો

મ.લા.ગાંધી ઉ.કે. મંડળ સંચાલિત એમ. કે. શાહ લાટીવાળા કોલેજમાં વિચારગોષ્ઠિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

ડી.એલ.એડ્. કોલેજના તમામ વિદ્યાર્થીઓએ ગોષ્ઠિમાં ભાગ લીધો હો. કોલેજ કેળવણી મંડળના પ્રમુખ નવીનભાઈ મોદીના અધ્યક્ષસ્થાને વિચારગોષ્ઠિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ટેકનોલોજીના યુગમાં અધ્યાપનની તરાહમાં પરિવર્તન આવ્યું છે. ઓનલાઈન નેટનો લાભ લઈને વિદ્યાર્થીઓને ઘણુ નવું નવું પીરસી શકાય છે. કોલેજ મંડળના ઉપપ્રમુખ સુભાષભાઈ શાહે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતના ઊંડાણના ગામોમાં જઈને ભણાવવું એ તાતી જરૂરિયાત છે. જે તમારે પૂરી કરવાની છે. કોલેજના આચાર્ય ડો. સંતોષ દેવકરે વિચારગોષ્ઠિનું સમાપન કર્યું હતું. જેમાં બી.એડ્. કોલેજના અધ્યાપક પ્રા. જી.એન. પટેલે પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા હતા. કાર્યક્રમનું સંચાલન પ્રા. વ્રજેશભાઈ તથા મુકુન્દૃભાઈ શાહે કર્યું હતું. આભારદર્શન દીપક રાવલે કર્યું હતું. કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા સ્ટાફ તથા વિદ્યાર્થીઓએ ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *