માનો યા ના માનો…. ચૂંબકની જેમ “પૈસાને ખેંચે છે આ છોડ

treeb

પૈસા કમાવવા માટે ખુબ મહેનત કરવી પડે છે પરંતુ ઘણી વખત મહેનત કર્યા પછી પર પરિસ્થિતિમાં કંઈ ખાસ સુધારો આવતો નથી. આ અંગે વાસ્તુમાં અનેક ઉપાયો છે અને એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે ઘરમાં મની પ્લાન્ટ લગાવીને જુઓ. પરંતુ શું તમે ક્રાસુલાનું નામ સાંભળ્યું છે. એક પ્રકારનો મની પ્લાન્ટ છે ક્રાસુલા ક્રાસુલાને પણ મની પ્લાન્ટ કહેવામાં આવે છે. જે રીતે આપણે અહીં વાસ્તુશાસ્ત્ર હોય છે તેમ ચીનમાં ફેંગસુઈની વિદ્યા છે અને તેને ઘરમાં રાખવાથી જ પૈસા તમારી પાસે ખેંચાઈને આવશે. આ એવો પ્લાન્ટ છે જેના પાન જાડા હોય છે. તેને અડકવાથી મખમલ જેવો અનુભવ થાય છે. આ પાનનો રંગ એકદમ લીલો કે પીળો હોતો નથી. તેના પાંદડા બંનેના મિશ્ચિત રંગના હોય છે. ઘરની અંદર પણ ઉગી શકે મની પ્લાન્ટની જેમ આ પ્લાન્ટની દેખભાળ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. જો તમે બે-ત્રણ દિવસ પાણી નહીં આપો તો પણ તે સૂકાશે નહીં. ક્રાસુલા ઘરની અંદર પણ ઉગી શકે છે. આ પ્લાન્ટ વધુ જગ્યા પણ નથી રોકતો. તેમે નાનકડાં કુંડામાં પણ ઉગાડી શકો છો. સારી ઉર્જાને ઘર તરફ ખેંચે છે ધન પ્રાપ્તિની વાત કરીએ તો ફેંગ સુઈ અનુસાર ક્રાસુલા સારી ઉર્જાની જેમ ધનને ઘરની તરફ ખેંચે છે. આ પ્લાન્ટને ઘરના પ્રવેશ દ્વારા પાસે લગાવો. જ્યાંથી પ્રવેશ દ્વારા ખુલે છે, તેની જમણી બાજુએ રાખવો. થોડા જ દિવસોમાં આ પ્લાન્ટની અસર તમને જોવા મળશે અને ઘરમાં સુખ શાંતિ પણ જળવાશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *