બજેટ સત્ર લોકસભાની કાર્યવાહી પાંચ માર્ચ સુધી સ્થગિત

Budget

કોંગ્રેસ,ટીડીપી અને વાઇએસઆર કોંગ્રેસના હંગામાને કારણે એકવાર પરી સ્થગન બાદ લોકસભાની કાર્યવાહી પાંચ માર્ચ સવારે ૧૧ વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરી દેવામાં આવી છે. સંસદના બજેટ સત્રનો બીજો તબક્કો હવે પાંચ માર્ચથી શરૂ થશે અને તે ૬ એપ્રિલ સુધી ચાલશે. રાજયસભામાં આજે વિરોધપક્ષના હંગામાને કારમે કાર્યવાહી કાર્યવાહી બપોરે ર.૩૦ કલાક સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ કાર્યવાહી શરૂ થઇ ત્યારે આજ સ્થિતિ રહેતા કાર્યવાહી સ્થગિત કરાઇ હતી. રાજયસભામાં આંધ્રપ્રદેશને વિશેષ દરરજજો ાપવાની માંગ કરી રહેલ સભ્યોે હંગામો કર્યો હતો. સવારે જયારે ગૃહની કાર્યવાહી શરૂ થઇ ત્યારે સભાપતિ એમ વૈકેયા નાયડુએ કાનુની કામકાજ શરૂ કર્યું અને સાંસદોને શૂન્યકાળમાં મુદ્દા ઉઠાવવા માટે કહૃાુ હતું. આંધ્રપ્રદેશથી સાંસદો સભાપતિની ખુરશી નજીક આવી ગયા હતાં અને સુત્રોચ્ચાર કરવા લાગ્યા હતાં.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *