નલીન કોટડિયાની પણ છેલ્લી ઘડીએ જ ગુંલાટ

ગુજરાત પરિવર્તન પાર્ટીના ધારાસભ્ય નલીન કોટડિયાએ પણ આજે રાજયસભાની ચૂંટણી ટાણે વોટીંગમાં છેલ્લી ઘડીયે ગુલાંટ મારી દીધી હતી. નલીન કોટડિયાએ અત્યાર સુધી ભાજપની વિરૂધ્ધમાં નિવેદનો કરી એવો માહોલ જાણે ઉભો કર્યો હતો કે, તે ભાજપની વિરૂધ્ધમાં છે અને કદાચ કોંગ્રેસને તેમનો મત આપી મદદ કરી શકે. પરંતુ આજે સૌના આશ્ર્ચર્ય વચ્ચે નલીન કોટડિયાએ ભાજપને મત આપી જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતના પાટીદારોના હિતમાં અને જે ૧૪ પાટીદારો શહીદ થયા હતા તેઓના આત્માનો અવાજ સાંભળીને મેં ભાજપને મત આપ્યો છે.

ભાજપને મેં પાટીદારોની માંગણી સંદર્ભે રજૂઆત કરી છે અને તેના ન્યાય માટે ભાજપ તરફથી મને ખાતરી મળે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *