ધો.૧૨ સાયન્સનું પરીણામ આ વર્ષે એક સપ્તાહ મોડુ આવશે

ગુજરાતમાં માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલી ધો.૧૨ સાયન્સનુ પરીણામ તા.૨૭ મેની આસપાસ જાહેર થવાની શકયતા છે. પરીક્ષાનાં પ્રશ્ર્નપત્રોની ચકાસણી પૂર્ણ થવાના આરે છે અને હવે તેને કોમ્પ્યુટરમાં અપલોડ કરશે. બોર્ડના સુત્રોના જણાવ્ય મુજબ તમામ કામગીરી શેડયુલ મુજબ ચાલે છે.
જેના કારણે પરીક્ષાનું પરીણામ સમયસર જ યોજાશે અને તા.૨૭ ની આસપાસ પરીણામ જારી કરાશે.
ગત વર્ષ તા.૧૭ મેના રોજ પરીણામ હતું આ વર્ષે પરીક્ષા ગત વર્ષની તુલનાએ એક સપ્તાહ મોડી યોજાઈ હતી તેથી પરીણામ પણ મોડુ છે.આ પરીણામ બાદ ધો.૧૨ સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષાનું પરીણામ જુનના પ્રથમ સપ્તાહમાં યોજાઈ શકે છે અને ધો.૧૦ નુ પરીણામ ૧૦ જુનની આસપાસ આવી શકે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *