ધાનેરા શોપિંગ સેન્ટરના વિવાદ મામલે ૮મીએ વધુ સુનાવણી

ધાનેરા શોપિંગ સેન્ટરના વિવાદ મામલે હાઈકોર્ટે અપીલ દાખલ કરી વધુ સુનાવણી ૮, જાન્યુઆરી ઉપર મુલતવી રાખી છે.

ધાનેરા ત્રિકોણીયા શોપિંગ સેન્ટરની જગ્યાએ આવેલ દબાણો દૂર કરી નવિન શોપિંગ સેન્ટર બનાવેલ છે ત્યારથી આ વિવાદ ધાનેરા શહેરમાં ટોક ઓફ ધી ટાઉન બની ગયેલ છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવેલ અરજી રદ કરવામાં આવતાં તેની સામે ઈન્દૃુભાઈ તુવર દ્વારા હાઈકોર્ટની ડબલ બેંચ સમક્ષ મનાઈ હુકમ મેળવવા અપીલ દાખલ કરાઈ હતી. જે અરજી હાઈકોર્ટ દ્વારા દાખલ કરી અરજદારના વકીલ દિપેન દેસાઈની રજૂઆત ધ્યાને લઈ અરજી બાબતે નગરપાલિકાને તમામ માહિતી સાથે હાજર રહી વધુ સુનાવણી ૮, જાન્યુઆરીના રોજ મુલતવી રાખી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *