તમામ પોલિંગ સ્ટેશનો પર ચુસ્ત બંદોબસ્ત તૈનાત કરાશે

ગુજરાતની બે દિવસની મુલાકાતે આવેલા ભારતના ચૂંટણી કમિશ્ર્નરે જણાવ્યું હતું કે, પાટીદાર અનામત આંદોલનને લઈ રિવ્યૂ કરાયો છે. જો કે, આ માટે ખાસ કોઈ બંદોબસ્ત તૈનાત કરાશે નહીં. ચૂંટણીમાં નાણાંનો દુરપયોગ અટકાવવા ૨૪ કલાક કંટ્રોલ રૂમ શરૂ કરાશે અને આઈટી વિભાગના અધિકારીઓને પણ તૈનાત રખાશે.
વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ચૂંટણીમાં કેન્દ્ર સરકાર પાસે સુરક્ષા દળોની પુરા પાડવા રજૂઆત કરાશે તમામ પોલિંગ સ્ટેશનો પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત તૈનાત કરાશે. ચોક્કસ પોલિંગ સ્ટેશન પર સીસી ટીવી કેમેરા લગાવવામાં આવશે. આ ઉપરાંત લાયસન્સ ધારકોને પોતાના હથિયારો પોલીસ સ્ટેશનમાં જમા કરાવવા અંગે તાકીદ કરાશે.
સોશિયલ મીડિયાના હસ્તયોગ અંગે તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સોશિયલ મીડિયાનો મિસયુઝ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ તેની સામે કંઈ જ થઈ શકે તેમ નથી. તેની પર પ્રતિબંધ લાદી શકાય નહીં પણ પોલીસ દ્વારા સોશિયલ મીડીયા પર ધ્યાન રાખવામાં આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *