ઝી ટીવીના જાણીતા રિયાલીટી શો………..

m2

ઝી ટીવીના જાણીતા રિયાલીટી શો ‘ડીઆઈડી સીઝન-૬‘ની જજ મીની પ્રધાન ‘જયહિન્દ દૈનિક કાર્યાલય’ની મુલાકાતે આવી હતી તેઓએ મહિલા મેગેઝીન ‘સખી’ના તંત્રી નીતાબહેન શાહ તેમજ ‘જયહિન્દ’ના મેનેજીંગ એકજીકયુટીવ દેવાંશુભાઈ શાહ સાથે ખુલ્લા દિલે નિખાલસ ચર્ચા કરી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *