ચોકલેટ પણ રંગ બદલે છે

chocklet

હવે ચોકલેટ ચોકલેટી રંગની જ હોય એવું નહીં કહી શકાય એ પીન્ક પણ હોઇ શકે છે. ૮૦ વર્ષ પહેલાં નેસ્લે કંપનીએ વાઇટ ચોકલેટ ઇન્ટ્રોડયુસ કરેલી. અત્યાર સુધી ડાર્ક ચોકલેટ, મિલ્ક ચોકલેટ, વાઇટ ચોકલેટ એમ ત્રણ વેરાઇટ હતી, હવે એમાં એક નવો વિકલ્પ ઉમેરાયો છે. રૂબી પિન્ક ચોકલેટનો સ્વીટ્ઝરલેન્ડના ઝયુરિક સ્થિત વિશ્ર્વમાં સૌથી વધુ કોકો પ્રોસેસ કરતી કંપની બેરી કેલબોટે છેલ્લા ૧૩ વર્ષના અથાગ પ્રયત્નો પછી રુબી કોકો બીન્સમાંથી નેચરલી જ ગુલાબી રંગની ચોકલેટ તૈયાર કરી છે. કોકો ઇકવેડોર, બ્રાઝિલ અને આઇવરી કોસ્ટ એમ વિવિધ જગ્યાએ ઊભી છે, પરંતુ સ્વીસ કંપનીએ સોફેસ્ટિકેટેડ પ્રોસેસ દ્વારા ચોકલેટને નેચરલ પિન્ક બનાવી છે. સ્વીસ કંપનીએ ચોકલેટનું મોટું માર્કેટ ગણાતી મુખ્ય જગ્યાઓએ એનો પ્રયોગ પણ કર્યો છે. જો કે કંપની હજી નેકસ્ટ ૬ થી ૧૮ મહિનામાં એને યોગ્ય પ્લેસમેન્ટ દ્વારા માર્કેટમાં મુકવાની છે. ચોકલેટ ટેસ્ટર્સનું કહેવું છે કે આ ચોકલેટ મીઠી, થોડીક ખારી અને બેરી જેવા ટેસ્ટની છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *