ઓન લાઈન પ્રક્રિયા નામ પૂરતી હોવાની બૂમ

વડોદરા: વડોદરામાં આરટીઓમાં કામગીરીમાં સરળતા રહે અને લોકોને પહેલેથી જ ઓન લાઈન એપોઈન્ટમેન્ટ સાથે સમયની બચત થાય તે માટે શરૂ કરાયેલ ઓન લાઈન પ્રક્રિયા માત્ર નામ પૂરતી જ રહી છે. આરટીઓની કામગીરી માટે સામાન્ય જનતા તો ઓનલાઈન એપોઈન્ટમેન્ટ લઈને જતા હોય છે. જ્યારે એપોઈન્ટમેન્ટ લેટર વગર પહોંચી ગયેલા લોકોને ધક્કો ના પડે તે માટે આરટીઓમાં વર્ષોથી અડ્ડો જમાવીને બેઠેલા એજન્ટો અધિકારીઓ સાથેની સાંઠ-ગાંઠ હોઈ એપોઈન્ટમેન્ટ વગર કામ કરી આપે છે. ને આવા કામ માટે એજન્ટો તગડી રકમ પડાવતા હોય છે. અમુક કિસ્સામાં તો એજન્ટો જ એપોઈન્ટમેન્ટ લઈ લેતાં હોય ચે ને તે પેટે રૂપિયા અલગથી ચાર્જ કરતાં હોય છે. આરટીઓમાં સીસીટીવી કેમેરા પણ લગાવેલ છે તેમ છતાં એજન્ટો બે-રોકટોક કામ કરી રહૃાાં છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *