ઈડર કોલેજનું ગૌરવ

ઈડર આંજણા પાટીદાર એચ.કે.એમ. આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજની વિદ્યાર્થિની કુમારી રાજવી સુનીલ શાહ ચાલુ વર્ષે ઓગષ્ટ-ર૦૧૭માં લેવાયેલ (ગુજરાત સ્ટેટ એલીજીબીલીટી ટેસ્ટ) કોમર્સ વિષયમાં પ્રથમ પ્રયત્ને પાસ કરેલ છે. રાજવી હાલમાં એમ.કોમ. સેમે.-૩માં અભ્યાસ કરે છે. કુમારી રાજવીને મંડળના પ્રમુખ ડો. વિનભાઈ પટેલ, મંત્રી ડી. કે. પટેલ, આચાર્ય ડો. અરિંવદભાઈ પટેલ તથા સમગ્ર કોલેજ સ્ટાફ પરિવાર તેમના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે હાર્દિૃક શુભેચ્છાઓ પાઠવી તેણીને બિરદાવી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *