આવનારા સમયમાં ગુજરાતમાં બધાનું કલ્યાણ થાય તેવી પ્રાર્થના કરવા આવ્યો છું:રૂપાણી

l2

ગુજરાતના શકિતપીઠ અંબાજી છે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીએ અંબાજી મંદિરના દર્શન કરવા પોતાના પરિવાર સાતે આવ્યા હતા અને આ સમયે તેમની સાથે ભાજપાના કાર્યકર્તાઓ હાજર રહ્યા હતાં અને અંબાજી મંદિરમાં તેમણે પુજા અર્ચના કરી હતી.
આજે વહેલી સવારે મંગળા આરતીમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી પોતાના પરીવાર સાથે આવ્યા હતાં તેઓનું અંબાજી મંદિરમાં તેમનું ખેશ પહેરાવી સ્વાગત કરાયું હતું અને ત્યારબાદ તેમને મંગળા આરતીમાં ભાગ લીધો હતો અને ત્યારબાદ અંબાજી મંદિરના ભટ્ટજી મહારાજ દ્વારા મહાપુજા કરાવાઈ હતી. ત્યારબાદ તેમને મહા આરતી પણ કરી હતી અંબાજી મંદિરની ભટ્ટજી મહારાજની ગાદીના પણ દર્શન કર્યા હતાં.
તેમણે કહ્યું હતું કે, આવનારા સમયમાં ગુજરાતમાં બધાનું ભલુ થાય અને બધાનું કલ્યાણ થાય તેવી પ્રાર્થના કરવા આવ્યો છું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *